USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA USLUGE „PLAC-MARKET“

1. Registracija/De-Registracija korisnika i Obaveštavanje na mejl korisnika

Korisnik ima mogućnost da se sam Registruje korišćenjem aplikacije „Plac-Market“ koju može da preuzme sa GooglePlay marketa. Korisnika takođe može da Pre-Registruje i predstavnik Lafarge BFC kompanije putem telefona, pri čemu će od Korisnika biti zatraženo putem mejla (biće poslat mejl sa predefinisanim linkom) da dodatno unese neophodne podatke o placu/placevima i da prihvati Uslove i Pravila o korišćenju podataka od strane Lafarge BFC kompanije. Registracijom korisnik pristaje na periodično primanje informacionih mejlova od firme Lafarge BFC, kao i na obaveštavanje o statusu interesovanja potencijalnih kupaca. Korisniku je u profilu omogućeno da otkaže usluge Lafarge BFC kompanije, ukine Registraciju i primanje jednih i/ili drugih mejlova.

2. Upotreba i zaštita ličnih podataka

Korisnik se ovim uslovima obaveštava da će informacije koje su sadržane u njegovoj Registraciji za prijavu biti korišćene u svrhu prikupljanja i obrade podataka od strane Lafarge BFC, kao i osobe zadužene za administraciju, a u svrhu sticanja i posedovanja podataka o građevinskom zemljištu koje je dostupno za prodaju.

Samom Registracijom Korisnik daje pristanak da se njegovi lični podaci sadržani u Registraciji mogu da koriste, razmenjuju i prosleđuju od strane Lafarge BFC, pohranjuju i obrađuju kako bi primenili, sprovodili i upravljali programom „Plac-Market“

Korisnik pravo pristupa i mogućnost da izmeni svoje privatne podatke preko „Plac_Marketa“ ili obraćajući se u pisanoj formi kontakt osobi u Lafarge BFC . Dalje, Korisnik ima pravo da traži kopije svojih ličnih podataka (snoseći troškove u vezi sa tim). Konačno, Korisnik pravo da zatraži brisanje informacija lične prirode, kao i da zahteva da se njihova obrada odloži ili obustavi, ali samo u slučajevima koji su izričito predviđeni srpskim propisima.

Lafarge BFC je dužan da zaštiti privatnost ličnih podataka korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Korišćenjem aplikacije saglasni ste da podaci ili informacije koje ste predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani. Lafarge BFC prikupljaju samo nužne, javne i osnovne podatke o korisnicima i placevima koje prodaju, kao i one propisane Zakonom, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Lafarge BFC kompanija zadržava pravo da potencijalnim kupcima pruži kontakt informacije na prodavca placa (korisnika usluge Lafarge BFC kompanije).

3. Dozvoljeno je samo lično korišćenje

Ova aplikacija je namenjena isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smislu je, od obe zainteresovane strane, zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerada, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje podataka na drugim sajtovima ili "preslikavanje" početne strane sajta/aplikacije, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom sajtu/aplikaciji, što se smatra povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima. Takođe je zabranjena zloupotreba svih podataka naših klijenata od strane drugih pravnih ili fizičkih lica, a u cilju nuđenja svojih usluga i mogućnosti oglašavanja putem drugih medija osim ako klijent svojevoljno nije odobrio takvu aktivnost. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe registracije.

4. Zaštita autorskih prava i podataka o korsisnicima/kupcima

Podaci u bazi podataka su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta/aplikacije, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju Lafarge BFC. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, koji su dužni da poštuju načelo zaštite privatnosti.

5. Odgovornost

6. Pristanak na pravila i uslove korišćenja usluge Lafarge BFC kompanije

Samim korišćenjem sajta/aplikacije pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja sajta/aplikacije u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta/aplikacije.

7. Cena i naplata usluga od strane Lafarge BFC kompanije

Sve usluge pružene od strane Lafarge BFC kompanije su besplatne